Verhuur voorwaarden

verhuur
De huurprijs heeft betrekking op het eenmalig gebruik van de verkleedkist en de bijbehorende materialen. De huurder mag het gehuurde niet uitlenen, verkopen en/of verhuren aan derden. De kist en bijbehorende inhoud blijft eigendom van Mijn Droomfeestje. De inhoud van het draaiboek mag niet zonder voorafgaande toestemming worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt worden of ter kennis van derden worden gebracht, tenzij uit de aard van de verstrekte stukken anders voortvloeit.

Mijn Droomfeestje kan verder niet aansprakelijk worden gesteld voor de tekst in uitnodigingen in thema, als u na uw akkoord bevonden controle, alsnog eventuele fouten constateert nadat de uitnodigingen al klaar zijn.

De verkleedkisten en alle bijbehorende materialen mogen alleen onder toezicht van volwassenen worden gebruikt. De kleding en materialen zijn niet geschikt voor kinderen jonger dan drie jaar. Mijn Droomfeestje erkent geen enkele aansprakelijkheid voor letsel en/of schade die op enigerlei wijze voortvloeit uit het gebruik van de geleverde materialen. De themakist is met grote zorg samengesteld. Er wordt vanuit gegaan dat u probeert de kist in dezelfde staat weer terug te bezorgen.

 

Reservering en annulering
Door uw reservering geeft u te kennen dat u akkoord gaat met onze verhuur voorwaarden. Verkleedkisten kunnen telefonisch, per email of schriftelijk gereserveerd worden. Na reservering ontvangt de huurder een schriftelijke bevestiging en de verhuur voorwaarden van Mijn Droomfeestje. Reserveringen kunnen tot zeven dagen voor de huurdatum kosteloos worden geannuleerd, tenzij het draaiboek en de uitnodigingen al zijn opgestuurd. In dit geval wordt € 15,00 in rekening gebracht en word verzocht per omgaande het draaiboek aan ons te retourneren.
Indien er later dan zeven dagen voor de huurdatum wordt geannuleerd is de helft van de totale huurkosten verschuldigd. Mijn Droomfeestje behoudt zich het recht voor om zonder opgaaf van redenen een reservering te weigeren.

 

Ophalen en terugbrengen
Ongeveer twee weken voor de huurdatum kunt u de uitnodigingen en het draaiboek op komen halen te Pannegat 7 te Harlingen of op laten sturen. De dag voor het feest kunt u de verkleedkist ophalen. De dag na het feest moet de kist, samen met het draaiboek, uiterlijk om 20.00 uur worden ingeleverd. Ophalen en terugbrengen gebeurt altijd op afspraak. Indien de kist te laat retour wordt gebracht zal er € 30,00 op de borg worden ingehouden. Het is ook mogelijk het draaiboek, de uitnodigingen en de verkleedkist te laten thuisbezorgen en ophalen. De kosten hiervoor staan vermeld op onze prijslijst.

 

Betaling huurprijs en borg
Het opsturen/ophalen van het draaiboek en de uitnodigingen vindt alleen plaats na betaling van de huurprijs en de borg. Dit bedrag kan betaald worden door middel van contante betaling bij ophalen (biljetten van 200 euro en groter worden niet geaccepteerd, gelieve gepast te betalen. Pinnen is niet mogelijk) of storting bankrekeningnummer NL85ABNA0471489743 t.n.v. H. de Ruiter inzake Mijn Droomfeestje onder vermelding van uw naam, datum en gekozen themakist. U dient er rekening mee te houden dat het bedrag tijdig bij ons binnen moet zijn.

 

Teruggave borg
Als alles compleet en onbeschadigd is ingeleverd, ontvangt u de borg binnen twee dagen terug op uw bankrekening. Wanneer onverhoopt iets kapot is gegaan of kwijt is geraakt, dan zal dit worden verrekend met de borg. Deze vervangings– of herstelwaarde wordt door Mijn Droomfeestje bepaald.

 

Reiniging
Alle verkleedkleding wordt door Mijn Droomfeestje gereinigd. De kleding moet ongewassen aan ons teruggegeven worden. Normale vervuiling en vlekken worden uiteraard niet in mindering gebracht op de borg. Vervuiling die na het wassen niet te verwijderen bleek, wordt verrekend met de borg.

 

Aansprakelijkheid
Mijn Droomfeestje erkent geen enkele aansprakelijkheid voor letsel en/of schade die op welke wijze dan ook voortvloeit uit het gebruik van de geleverde materialen. Alle gemelde of vermelde leveringstermijnen zijn slechts een indicatie en leiden niet tot enig recht of aansprakelijkheid.
Mijn Droomfeestje staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Leeuwarden
onder nummer 01100066.